Nicel Veri Toplama ve SPSS

Nicel Veri Toplama ve SPSS

BİRİNCİ BÖLÜM: TEMEL KAVRAMLAR

 • İstatistiksel Yöntemler
 • Tanımlayıcı İstatistikler
 • Çıkarımsal İstatistik
 • SPSS’te Veri Türleri ve Formatları
 • SPSS’te Ölçüm Seviyeleri


İKİNCİ BÖLÜM: İSTATİSTİKSEL ANALİZLER

 • İstatistiksel Analizler: Ortalamların Karşılaştırılması
 • Verilerin SPSS Programına Aktarılması ve Girilmesi
 • ‘Veri Dönüştürme’ İşlemlerinin Yapılması
 • Tanımlayıcı İstatistiklerin Hesaplanması
 • Ortalamaların Karşılaştırılması
 • Parametrik Analizler
 • Parametrik Olmayan Analizler
 • Grafiklerin Oluşturulması

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY

Date

07 June 2020

Categories

Tez Yazım, Nicel Metotlar
© 2021 Akademİst Eğitim ve Danışmanlık. Bütün hakları saklıdır.